ünlü beşeri şeyler söyle, hikayeler, resimler, duvar kağıtları
sayfamous.com
Ünlü bir şey söyle
herşey    Bilim ve Teknoloji    

beşeri bilimler

    spor    edebiyat    askeri    
  anonim

Hristiyanlık

Hristiyanlık (Resim 1)

Hıristiyanlık, İsa Mesih'e Hıristiyanlık olarak da bilinen Kurtarıcı olarak ibadet eden çeşitli mezheplerin ortak adıdır. MS 1. yüzyılda, Filistin Roma'da (bugün İsrail'de, Filistin'de ve Ürdün'de) ortaya çıkmıştır. İsa Mesih'in doğumu, vaazı, ölümü ve dirilişine dayanır. Hıristiyanlık ağırlıklı olarak şunları içerir: Katolik, Protestan, Ortodoks üç ana tarikat ve diğer küçük mezhepler. Hıristiyan inancı, İsa Mesih üzerine odaklanmıştır ve İncil'e dayanmaktadır: Temel düşünce, Tanrı'nın tüm insanlık ve tüm evren için Tanrı'nın bencil olmayan aşkını tam olarak ortaya koyan Tanrı'nın Mesih'in kurtarışıdır. Tanrı, dünyayı sever ve O'na iman etmeyen, ancak sonsuz yaşama sahip olacak olan tek Oğlu'na (İsa Mesih) onları verir.

MS 1. yüzyılda, bugünün İsrail, Filistin ve Ürdün bölgelerinde Yahudi Nasıralı İsa tarafından kurulan Hristiyanlık, Yahudi İncil'i ve birçok kültürel geleneği miras almış ve Tanrı'yı dünyaya yaratma ve egemenliğe inandı. İnsanoğlunun, Tanrı'nın yasalarına uymadığı ve günah içinde öldüğü için atalardan günah işlediğine inanır, sadece Kutsal Üçleme'ye inanan Tanrı, İsa Mesih'in yardımıyla kurtarılabilir. İsa doğurdu ve kendini feda etti, insanlığı kurtardı, Tanrı'nın insanlıkla yeni antlaşmasını işaretledi, Tanrı'nın kurtuluşunun müjdesini getirdi ve Eski Ahit döneminin sona erdiğini ilan etti. Vaaz verme sürecinde İsa, 12 havariyi kaydetmiş ve haç kurbanı ile dünyaya kefaret etmiştir. İsa'nın ölümünden üç gün sonra, dirilişten sonraki 40. günde yeniden dirildi, 50. günde Kutsal Ruh, bu güne kadar devam eden ihtişam ve gelişmeye yollandı.

Hıristiyanlık Kutsal Ruh'a inanır ve Kutsal Ruh'un yaşam veren Rab olduğuna inanır, Baba ve Oğuldan dışarı çıkar ve Baba ve Oğul'a tapınır ve onurlandırılır. Kutsal Ruh'un verdiği yeni hayatın yeniden doğacağına inanıyorum. Yeniden doğuş, Baba'nın seçilmesinde, Evlat'ın kurtarılmasında ve Kutsal Ruh'un yenilenmesinde de yansıtılır.

Hıristiyanların gelişimi kiliseden ayrılamaz, kiliseye saygılı insanların anası denir, kutsal ve kutsaldır, aynı zamanda evrensel ve evrenseldir. Kilise belirli bir yerle sınırlı olmayıp, dünyanın her yerine yayılmış, kilise Tanrı'nın iman ve inancından dolayı birleşmiştir.

Hıristiyanlar Mesih'te ölüm olmadığını, sadece sonsuz mutluluğun olduğuna inanırlar. Ebedi hayat, Rab İsa’da sonsuza kadar Tanrı tarafından seçilip korunur. Bu Tanrı'nın armağanıdır, Tanrı'nın seçimi ve rezervasyonundan dolayı, İsa Mesih'in kurtuluşu Kutsal Ruh'tan yeni bir yaşam kazanmıştır.

Hıristiyanlık, Tanrı'nın sevgisini (Tanrı'yı sevmeniz için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız) ve sevgilinizi kendiniz olarak (tüm önderleri değil, kendi halkını suçlamak için değil, başkalarını da sevmek için) Allah'ın sevgisi olarak tüm gerçekleri ve özlerini özetlemektedir. En temel ilkelerden biri, sevgi yasasını en büyük yasa olarak kabul etmektir. Aşık olmak da Yeni Ahit'teki ana emir haline gelir ve bu ruhsal gerçek aşkın ve kutsal yoğunlaşmanın Mesih İsa'da somutlaştığına inanır ve bu nedenle de aşk dini olarak adlandırılır.

Hıristiyanlık ve Budizm ve İslam da üç büyük din olarak adlandırılmaktadır. Ancak, Hristiyanlık hem ölçek hem de etki bakımından dünyanın en büyük dinidir. Hıristiyanlık, insani gelişme tarihinde her zaman çok önemli ve yeri doldurulamaz bir anahtar rol ve geniş kapsamlı bir etkiye sahip olmuştur. Şimdiye kadar, Japonya dışındaki büyük gelişmiş ülkeler, Hıristiyan kültürünün egemen olduğu ülkelerdir. Özellikle Avrupa, Amerika, Afrika, Asya ve Okyanusya, Hristiyanlık, ister politik, ekonomik, bilimsel, eğitimsel, kültürel ve sanatsal olsun, insan uygarlığının tüm yönlerini şekillendirmiştir.

Toplam 6 yüksek çözünürlüklü görüntü:
Bizim hakkımızda   Feragatler   Gizlilik politikası   © 2020 sayfamous.com   Mobil sürüm